WEBINAR - יום רביעי, 23 בפברואר בשעה 14:30

ישראל בוחנת חוסן סייבר

החברות המובילות במשק מאמתות את הרשת הארגונית 24/7

שינויים ארגוניים של השנים האחרונות, ביניהם העבודה מרחוק, העצימו את חשיפת הרשת הארגונית לפגיעויות סייבר. בהלימה, כמות החולשות איתן צוותי אבטחת המידע צריכים להתמודד גוברת וגורמת לעומס לאין שיעור. אך לא כל החולשות נבראו שוות, מיעוטן הרסניות. רובן אינן קריטיות, אינן ניתנות לניצול, או שניצולן אינו מקדם את התוקף בניסיון לחדור לעומק הרשת הארגונית.

בפעם הראשונה, התפתחה יכולת טכנולוגית המאפשרת ריכוז מאמץ לתיקון "חולשות פריצה" ומניעה של תקיפת הסייבר עוד בטרם החלה. בחינות באופן אוטומטי, ללא מגע יד אדם וללא צורך בכוח אדם נוסף.

הצטרפו אלינו לוובינר בשידור חי ביום רביעי ה 23 בפברואר בשעה 14.30 לשמוע איך החברות הגדולות במשק בוחנות את מערכות הסייבר שלהם באופן תמידי.

בהובלת:

Untitled design - 2022-02-13T165216.218

אורן קפלן

מנהל מכירות בכיר

Untitled design - 2022-02-22T120033.773

עופר יאבלברג

דירקטור מוצר